Garantijos sąlygos

Trumpai

Sutrumpinta mūsų garantijos sąlygų versija, kurią paprasta skaityti ir suprasti. Norėdami perskaityti visas garantijos sąlygas, žiūrėkite toliau pateiktą tekstą.

 • Suteikiama 25 metų garantija, jei danga naudojama privačiose patalpose.
 • Suteikiama 10 metų garantija, jei danga naudojama komercinėse patalpose.
 • Mūsų grindų danga turi būti klojama profesionaliai, žiūrėkite nurodymus dėl dangos klojimo.
 • Grindų danga turi būti tinkamai prižiūrima ir valoma, skaitykite priežiūros patarimus.

Garantijos sąlygos

„Vivafloors Nederland BV“, toliau vadinama „Vivafloors“, garantuoja grindų dangos kokybę, jei laikomasi šiose garantijos sąlygose pateikiamų apribojimų ir sąlygų, su išimtimis dėl nedidelių spalvų skirtumų ir paslėptų trūkumų, kurių neįmanoma išvengti techniškai, tačiau tokie trūkumai beveik arba visiškai neturi įtakos gaminio vertei.

Jei „Vivafloors“ grindų dangai, praėjus toliau pateiktose garantijos sąlygose nurodytam terminui po dangos gavimo, nustatomas ypatingas nusidėvėjimas, ta grindų dalis, kuri yra ypač nusidėvėjusi, remontuojama arba keičiama nauja danga. Šiuo atveju „Vivafloors“ pasilieka teisę nedideliam spalvų skirtumui tarp remontuotos arba pakeistos dangos ir seniau paklotos dangos. Vis dėlto praėjus vieniems metams po dangos gavimo, už kiekvienus kitus metus arba jų dalį „Vivafloors“ atskaičiuos 10 % pradinės grindų dangos kainos.

„Vivafloors“ klijuojamos dangos variantai

 • Naudojant privačiose patalpose – 25 metai, naudojant komercinėse patalpose – 10 metų.

„Vivafloors“ grindų danga su Click sistema

 • Naudojant privačiose patalpose – 25 metai, naudojant komercinėse patalpose – 10 metų.

Skundai dėl dangos susitraukimo nagrinėjami tik tada, jei nustatytas susitraukimas viršija EN 434 ir EN 649 standartuose nurodytas tolerancijos ribas.

Norint pateikti garantijos reikalavimus, turi būti tenkinamos toliau nurodytos sąlygos.

 1. Grindų danga turi būti klojama profesionaliai, laikantis „Vivafloors“ pateiktų montavimo nurodymų, kloti reikia ant tinkamo pagrindo ir laikantis klijų gamintojo pateiktų nurodymų. Vinilinės dangos elementai ir klijai prieš klojant dangą 24–48 valandas turi būti laikomi toje patalpoje, kur bus atliekami darbai, kad aklimatizuotųsi. „Vivafloors“ grindų dangos elementus reikia tolygiai paskirstyti visoje patalpoje. Patalpoje, kurioje grindys klojamos, 24 valandas iki klojimo darbų ir dar 24 valandas juos baigus turi būti palaikoma pastovi
  18–20 °C temperatūra. Jei patalpoje yra įrengta grindų šildymo sistema, ją reikia išjungti prieš 48 valandas iki darbų pradžios. Šią sistemą vėl galima įjungti praėjus 48 valandoms po darbų pabaigos, bet temperatūrą reikia didinti lėtai.
 2. Vinilinių grindų dangų kokybę reikia pasirinkti teisingai, atsižvelgiant į tai, kokioje patalpoje (asmeninėje ar komercinėje) grindų danga bus klojama.
 3. Turi būti užtikrinama kvalifikuota grindų dangos priežiūra ir valymas, šie darbai turi būti atliekami laikantis valymo nurodymų.
 4. Negalima viršyti 50 kg/m2 dinaminės apkrovos reikšmės.
 5. Jei komercinėse patalpose naudojamasi biuro kėdėmis su ratukais, ant ratukų paviršiaus, kontaktuojančio su danga, negali būti jokių siūlių, jų plotis turi būti mažiausiai 50 mm, o skersmuo ne mažiau kaip 20 mm (pagal DIN 68131 EN iš EN 425)
 6. Ši garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl nudeginimo, gaisro ar kontakto su cheminėmis medžiagomis.

„Vivafloors“ neatsako už netiesioginę žalą ir negali būti laikoma atsakinga už finansinę žalą, viršijančią pristatytų prekių vertę.